KNUTS Memory

Mobiel atelier

KNUTS is een mobiel atelier voor creatieve workshops en projecten.
Op projectbasis word samengewerkt door freelancers en vrijwilligers, initiatiefneemster is autodidact kunstenares Catherine Richard.
Stichting Planeet KNUTS

DOELSTELLING
Het bevorderen van het creatieve klimaat en versterken van maatschappelijke verbanden door het organiseren van culturele activiteiten voor jong en oud.

Ook vinden wij het erg belangrijk een bijdrage te leveren op educatief en pedagogisch gebied. Er zal op dat vlak dus altijd een link zijn waarbij kinderen tijdens het project daarin gestimuleerd zullen worden. Bijvoorbeeld met brede school activiteiten zoals een workshop stop motion animatie, of creatieve naailessen voor kinderen.

BESTUUR

Het bestuur bestaat uit:
Terry Burm (voorzitter)
Marjolijn Abel (penningmeester)
Sabine Raatschen (secretaris).
Aardig Onderweg Award

Catherine van Hemert-Richard is als oprichtster van KNUTS genomineerd voor de Aardig Onderweg Award 2011.
Deze prestigieuze Rotterdamse prijs wordt uitgereikt door de RET en is bedoeld voor mensen of groepen die een link hebben met een organisatie binnen de stadsregio Rotterdam en die beschikken over een groot talent of prachtig idee waarmee ze al 'Aardig Onderweg' zijn.

KNUTS website